Продайте вашия бизнес, купете разработен бизнес, намерете бизнес съдружие, обменете бизнес идеи. Започнете франчайз бизнес. ПРАВЕН КАТАЛОГ,seo оптимизация,СПРАВКИ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР,ТЪРГОВСКО ПРАВО,Юридически услуги.Обяви,Оферти.Продава Купува бизнес,Покупко-Продажба на Фирми,Транспорт,Логистика,Строителни услуги,

понеделник, 28 декември 2015 г.

Покупка и продажба на бизнес

Investconsult Group ltd.Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД.

Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.

Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.

Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата,документи,Нотариус,Търговски Регистър.

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Investconsult Group ltd.

Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден

За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg

Търговско и Корпоративно право-Investconsult Group ltd.


Търговско и Корпоративно право-Investconsult Group ltd.

Преобразуване на търговски дружества-Изкупуване, вливане, сливане и разделяне, продажба на акции и дялове.

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти.Свържете се с Нас.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/             
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!

Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Investconsult Group ltd.

Телефон за контакти:0886072288

Работно време-всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден

За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg

понеделник, 21 декември 2015 г.

Покупко-продажба на Фирми,акции,дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

Покупко-продажба на Фирми,акции,дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти.Свържете се с Нас.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/            
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!

Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Investconsult Group ltd.

Телефон за контакти:0886072288

Работно време-всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден

За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg

вторник, 15 декември 2015 г.

Investconsult Group ltd.-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми,акции, дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

Investconsult Group ltd.-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми,акции, дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти.Свържете се с Нас.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Investconsult Group ltd.

Телефон за контакти:0886072288

За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.blogspot.bg

понеделник, 14 декември 2015 г.

Investconsult Group ltd.-ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО:Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения,данъчни и юридически проблеми.

Investconsult Group ltd.-ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО:Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения,данъчни и юридически проблеми.

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти.Свържете се с Нас.

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/              
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!

Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Investconsult Group ltd.-Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288

За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.blogspot.bg

неделя, 13 декември 2015 г.

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължения,данъчни и юридически проблеми.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

Чести въпроси при Продажба на Фирма-ВЪПРОС: При продажба на фирма ЕООД  ООД със задължения старият собственик носи ли отговорност?

ОТГОВОР-и информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни ПОЛЕЗНО.БГ    http://topbg1.blogspot.bg

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/              
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Investconsult Group ltd.   Телефон за контакти:0886072288

петък, 11 декември 2015 г.Предлагаме съдействие за продажба на фирми пред изпадане в неплатежоспособност,със задължения,данъчни и юридически проблеми.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

Чести въпроси при Продажба на Фирма-ВЪПРОС: При продажба на фирма ЕООД  ООД със задължения старият собственик носи ли отговорност?

ОТГОВОР-и информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни ПОЛЕЗНО.БГ    http://topbg1.blogspot.bg

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/              
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Investconsult Group ltd.-Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288

четвъртък, 10 декември 2015 г.

Investconsult Group ltd.-Предлагаме съдействие за продажба на фирми пред изпадане в неплатежоспособност,със задължения,данъчни и юридически проблеми.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.


Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/                
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288

За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.blogspot.bg
      

понеделник, 7 декември 2015 г.

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД

Investconsult Group е специализирана в предоставянето на пълен обсег от правни и консултантски услуги, свързани с търговското и дружественото право;

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти.Свържете се с Нас.

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/              
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!

Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Сътрудничим си с кантори, работещи в същите и други правни области в други градове на страната.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Investconsult Group

гр.ПЛОВДИВ

Заповядайте в нашия офис, който се намира в самия център на гр. Пловдив, в непосредствена близост до Съдебната палата, нотариални кантори, както и клонове на всички търговски банки.    Свържете се с нас на телефон:0886072288
 
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.blogspot.bg

петък, 4 декември 2015 г.

Сделки с търговски предприятия;


Investconsult Group-ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО: Сделки с търговски предприятия; Консултации по търговски сделки и изготвяне на договори;

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/                
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти.Свържете се с Нас.

Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Investconsult Group

Централен офис -гр.ПЛОВДИВ офиси гр.СОФИЯ гр.ВАРНА гр.БУРГАС

Сътрудничим си с кантори, работещи в същите и други правни области в други градове на страната.

Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288

Работно време-всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
 
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.blogspot.bg

понеделник, 30 ноември 2015 г.Investconsult Group-Нашите експертни познания и практически опит са съсредоточени в следните области на правото:Общо Корпоративно Търговско Данъчно право.

Сделки с търговски предприятия -покупко-продажба на предприятия;

Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти.Свържете се с Нас.

След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.

ОСИГУРЯВАМЕ Нов Адрес и Ново Седалище на Фирмата. ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.

Investconsult Group   Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.        http://topbg1.blogspot.bg

петък, 27 ноември 2015 г.

Investconsult Group-Предлагаме съдействие за продажба на фирма възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени, без излишна загуба на време и пари.

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/                
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!

Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти.Свържете се с Нас.

Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Investconsult Group

Централен офис -гр.ПЛОВДИВ офиси гр.СОФИЯ гр.ВАРНА гр.БУРГАС

Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288

Работно време-всеки ден от 9:30ч. - 19:00 ч. без почивен ден

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България. четвъртък, 26 ноември 2015 г.

Купуваме бизнес-Бизнес активи- търговски дружества..АД,ЕАД,ООД ЕООД !!!

Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти.Свържете се с Нас.

Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата,освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

Investconsult Group

Централен офис -гр.ПЛОВДИВ офиси гр.СОФИЯ гр.ВАРНА гр.БУРГАС

Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288

Работно време-всеки ден от 9:30ч. - 19:00 ч. без почивен ден

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България. 


ПРОДАЖБА - ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ. 

Investconsult Group - Продажба и Изкупуване на ЕООД ООД АД ЕАД - дялове и акции. 

Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти. Свържете се с Нас. 

Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон. 

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. 

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата, освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката. 

Investconsult Group

Централен офис - гр. ПЛОВДИВ офиси гр. СОФИЯ гр. ВАРНА гр. БУРГАС

Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288

Работно време - всеки ден от 9:30ч. - 19:00 ч. без почивен ден

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България. 


ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ:

Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности. 
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества. 
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор. 

Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява номинално длъжности като: управител (съвет на директорите), собственик, съдружник и други. Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност. Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас. Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица, които ще Ви предоставим ние! Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда. 

За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.ПРОДАЖБА НА ФИРМА

С оглед на забързаното ежедневие и реорганизацията на вече регистрирани фирми предлагаме съдействие за продажба на фирма възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени, без излишна загуба на време и пари.
Тази услуга включва пълен набор от регистрационни дейности извършени от нашите експерти, с минимално участие от ваша страна.
Какво включва услугата Продажба на фирма
 • Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
 • Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
 • Изваждане на удостоверение за актуално състояние
 • И всичко това с едно посещение в офиса ни
- Срок – 4 работни дни
300 лв

/вкл. Държавна такса,
Нотариус,
хонорар/

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОДАЖБАТА НА ФИРМА?

 • Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на промени във фирмата, които са настъпили след регистрация на Е/ООД в Търговския регистър. На вписване подлежи всяко изменение във вече вписаните обстоятелства.
 • Продажбата на фирма от един собственик на друг се извършва свободно, при спазването на изискванията за прехвърляне на нов собственик.
 • Прехвърлянето на фирма се извършва чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариално заверени подписи.
Дългогодишният ни опит в областта на продажбите на фирми — и добрите работни взаимоотношения с регистрационните органи ни позволяват да извършваме услугите си в най-кратки срокове и на достъпни цени.

БЕЗПЛАТНО ЩЕ:

 • Ви посъветваме по всички въпроси, свързани с продажбата на Вашата фирма
 • Ви консултираме юридически и счетоводно

АКО Е НЕОБХОДИМО, НИЕ СЪЩО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕМ, КАТО:

 • Ви предоставим сигурен адрес за регистрация и адрес за кореспонденция
 • Открием банкова сметка вместо Вас
 • Разработим индивидуален набор от документи, необходим за предоставяне на легален и сигурен бизнес

В допълнение предлагаме услуги в областта на счетоводството, данъците и правна подкрепа на Вашата организация в рамките на едномесечна безплатна абонаментна услуга, която ще Ви позволи да се избегнат повечето грешки и ненужни рискове, присъщи на "младите" фирми при формирането на бизнеса.

Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари
Гарантирано качество, без притеснение от отказ
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни


Investconsult Group

Централен офис -гр.ПЛОВДИВ офиси гр.СОФИЯ гр.ВАРНА гр.БУРГАС

Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288

Работно време-всеки ден от 9:30ч. - 19:00 ч. без почивен ден

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Продажба на фирма
Продажбата на фирмата се извършва чрез прехвърлянето на всичките дружествени дялове на ООД и ЕООД на друго лице, чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Договорът има задължително писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.
Продажбата на дялове е начин, да бъде продадено едно дружество на друго лице или да бъде извършена промяна на съдружниците в ООД и ЕООД.
При продажба на фирмата (на всички дружествени дялове от дружеството) купувачът става едноличен собственик на дружеството. При продажба на фирмата купувачът придобива всички права и задължения на дружеството.
При Продажба на дружествени дялове купувачът става съдружник в дружеството, и придобива права и задължения, които съответстват на неговия дружествен дял в дружеството.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
Срокът за извършване на регистрацията е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.
Цената на услугата изготвяне на документите и вписване в Търговския регистър на продажбата на фирмата Ви (ООД и ЕООД) е 250 лв. и включва адвокатския хонорар, държавните и нотариалните такси (при капитал до 5 000 лв. и един договор за продажба на дялове; при два договора се заплащат допълнително още 40 лв.).

Продажба на дялове
Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД се извършва чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове, който има задължително писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. За приемане на нов съдружник е необходимо решение на общото събрание на дружеството с мнозинство ¾ от капитала.
Продажбата на дялове е начин, да бъде продадено едно дружество на други лица или да бъде извършена промяна на съдружниците в ООД и ЕООД. По този начин също може да бъде променено разпределението на дяловете от капитала между различните съдружници.
При продажба на дружествени дялове купувачът става съдружник в дружеството, и придобива правата и задълженията, произтичащи от членствените правоотношения. При продажба на всички дружествени дялове от дружеството, купувачът придобива всички права и задължения на дружеството (Продажба на фирма).
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!
За изготвяне на документите и вписване прехвърлянето на дружествени дялове е необходимо да ни предоставите следната информация:
1. Данни от личните карти на новите съдружници или едноличния собственик на капитала.
2. Данни от личните карти на съдружниците, които притежават дяловете преди прехвърлянето им.
3. Информация за продажната цена по договора, начини и срокове за заплащане на цената.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на дружествени дялове на ООД и ЕООД, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър на продажбата на дружествени дялове, консултацията ще бъде безплатна.
Срок за извършване на регистрацията – 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър. Ще Ви снабдим с удостоверение за актуално състояние за новорегистрираното дружество.
Цената на услугата изготвяне на документите и вписване в Търговския регистър на продажбата на дружествени дялове от капитала на ООД и ЕООД е 250 лв. и включва адвокатския хонорар, държавните и нотариалните такси (при капитал до 5 000 лв. и един договор за продажба на дялове; при два договора се заплащат допълнително още 40 лв.).

Investconsult Group

Централен офис -гр.ПЛОВДИВ офиси гр.СОФИЯ гр.ВАРНА гр.БУРГАС

Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288

Работно време-всеки ден от 9:30ч. - 19:00 ч. без почивен ден

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България. 

Разкодираните закони