Продайте вашия бизнес, купете разработен бизнес, намерете бизнес съдружие, обменете бизнес идеи. Започнете франчайз бизнес. ПРАВЕН КАТАЛОГ,seo оптимизация,СПРАВКИ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР,ТЪРГОВСКО ПРАВО,Юридически услуги.Обяви,Оферти.Продава Купува бизнес,Покупко-Продажба на Фирми,Транспорт,Логистика,Строителни услуги,

Прехвърляне на фирмаПроцедурите, които ТЗ регламентира като прехвърляне (продажба) на търговско предприятие и прехвърляне (продажба) на дружествени дялове в ежедневната терминология са познати като продажба на фирма. Те обаче са твърде различни помежду си както като процедури, така от гледна точка на правните им последици.

Прехвърлянето на дружествени дялове в ЕООД или ООД е вид способ за изменение на състава на съдружниците в дружеството и/или за промяна на разпределението на дяловете от капитала между тях.

Осъществяването на процедурата по прехвърляне на дяловете чрез тяхната продажба се характеризира с наличие на два отделни типа сделки: многостранна - решение на общото събрание на съдружниците и двустранна - договор.

ООД е дружество със смесен характер. В него членствените правоотношения съществуват между съдружниците и дружеството. Те възникват на основание притежаваните от тях дружествени дялове от капитала, а продажбата на дяловете води до прехвърляне на членствените права и задължения на съдружника. Това поставя ограничения за свободното прехвърляне на дялове на трети лица.

Прехвърлянето на дружествени дялове в ЕООД/ООД е регламентирно в ТЗ, като договор за продажба, който подобно на търговското предприятие, следва да се сключи с нотариална заверка на подписите. При вписване на прехвърлянето на дружествените дялове по партидата на съответната фирма в Търговския регитър, на практика се извършава в повечето случаи и промяна в персоналния състав на търговското дружество / за разлика от прехвърлянето на търговското предприятие/.

Резултат от процедурата

Със сключване на договора за покупко-продажба на дружествени дялове в ЕООД/ ООД и извършване на последващите действия по вписването му, купувачът става съдружник и титуляр по правата и задълженията, произтичащи от членствените правоотношения, а прехвърлителят на дяловете престава да бъде съдружник (освен ако притежава и други дялове). От този момент разпоредбите на дружествения договор и решенията на общото събрание обвързват новия съдружник.

На основание ТЗ купувачът на дяловете отговоря солидарно със съдружника и продавач по договора само за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяловете в капитала. Извън този случай, отговорен за изпълнение на членствените задължения след осъществяване на сделката остава само новия съдружник (купувачът).


Услугата по прехвърляне на фирма включва:


Изготвяне на необходимата правна документация;
Съдействие и представителство пред нотариус;
Входиране на документите в Търговския регистър;
Изваждане на удостоверение за актуално състояние;

Допълнителни услуги:


Правни консултации относно отговорност на собствениците и управителите на фирмите по сделката,съчетаването на сделката с други правни процедури.
Задължения на фирмите, субекти на прехвърляне на търговското предприятие.
Данъчно-правни резултати, задължения и ефекти на сделките.

За да можем да ви бъдем максимално полезни е необходимо да споделите с екипа ни, какви цели преследвате, за да преценим съвместно:

- оправдават ли те средствата, които е необходимо да вложите;

- точно това ли е процедурата, с която можете да ги постигнете.


Възнаграждението за представените услуги е в минималния размер предвиден в Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения.

Държавните такси за прехвърляне на фирма не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от клиента.

За повече информация, моля свържете се с нас !

Investconsult Group
Централен офис -гр.ПЛОВДИВ офиси гр.СОФИЯ гр.ВАРНА гр.БУРГАС
Сътрудничим си с кантори, работещи в същите и други правни области в други градове на страната.
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Работно време-всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.blogspot.bg