Продайте вашия бизнес, купете разработен бизнес, намерете бизнес съдружие, обменете бизнес идеи. Започнете франчайз бизнес. ПРАВЕН КАТАЛОГ,seo оптимизация,СПРАВКИ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР,ТЪРГОВСКО ПРАВО,Юридически услуги.Обяви,Оферти.Продава Купува бизнес,Покупко-Продажба на Фирми,Транспорт,Логистика,Строителни услуги,

Покупко-Продажба на Бизнес-Бизнес Активи

Покупко-Продажба на Фирми-ЕООД ООД ЕАД АД  със Финансови , Данъчни и други Проблеми.


Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения ,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Продажба на Фирми- ЕООД ООД-Дружествени дялове-Справка   Търговски закон. http://lex.bg/laws/ldoc/-14917630

   

Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ- Чл. 130. Търговски закон.

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !

Investconsult Group ltd.

Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288      

Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Разград,СтараЗагора,Хасково, Плевен Пазарджик и др.

За повече информация относно услугите които предлагаме - моля посетете блога ни-

https://pravo-varna.alle.bg

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

бизнес, купува, продава, съдружие, адвокатски кантори, юридическо обслужване на фирми, купувам фирми със задължения, изкупувам фирми, купувам бизнес пред фалит, търговско право, ЕООД, ООД, АД, ЕАД, Събирателни дружества, фирми пред фалит, несъстоятелност,Продава Купува бизнес,Покупко-Продажба на Фирми,Транспорт,Логистика,Строителни услуги,Съдружие,kpd,кпд,biznes,obiavia,Покупко-Продажба на Фирми Спонсорство,Франчайз,Реклама,обяви,Оферти,Фирми,търговия, Бизнес,Финанси,обяви София, обяви Варна, обяви Пловдив, обяви Бургас,