Продайте вашия бизнес, купете разработен бизнес, намерете бизнес съдружие, обменете бизнес идеи. Започнете франчайз бизнес. ПРАВЕН КАТАЛОГ,seo оптимизация,СПРАВКИ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР,ТЪРГОВСКО ПРАВО,Юридически услуги.Обяви,Оферти.Продава Купува бизнес,Покупко-Продажба на Фирми,Транспорт,Логистика,Строителни услуги,

Услуги » Видове СЕО оптимизация на сайт


Услуги » Видове СЕО оптимизация на сайт

Видове СЕО оптимизация на сайт

Що е СЕО оптимизация SEO оптимизацията днес е от неизменните елементи от изграждане на един уеб сайт. Правилната СЕО оптимизация води до повишаване на трафика на сайта, а оттам и до неговото челно показване в резултатите на търсачките. В света на СЕО оптимизацията може да се разграничат две основи направления - вътрешно и външно СЕО оптимизиране. Вътрешната оптимизация се нарича още on-page оптимизация, а външната - off-page.

Вътрешна СЕО оптимизация Вътрешна СЕО оптимизация

Нарича се още онпейдж оптимизация за търсачки / on-page / - както може да се съди по името и това е оптимизация на кода на самия сайт - т.е. оптимизация вътре в него. Тази оптимизация е препоръчителна, тя се извършва еднократно и не е скъпоструваща като финансова инвестиция. Вътрешната SEO оптимизация е насочена към структурата на сайта. По статистика след вътрешна оптимизация на един уеб сайт се постига от 3-8 пъти увеличаване на посещаемостта на сайта от страна на търсещи машини като Гугъл. Тук е мястото да обесня, че всяка търсеща машина си има свои алгоритми за класация на сайтове по дадени ключови думи. У нас най-наложената търсачка като използваемост е Google. Поради тази причина СЕО оптимизацията често се извършва според правилата на Гугъл. Но, добрата страна е, че вътрешната оптимизация на един сайт никога не е излишна и тя се припокрива с изисванията на разни търсачки / на около 90% /.
Да разгледаме поетапно работата на вътрешната СЕО оптимизация. Това са услугите, които ние може да извършим за Вашия сайт.
  • конструкция на сайта, заглавия H1,H2 и описания на всяка отделна страница, ключови думи /тагове/, добри текстове /съдържателни, наситени с ключови думи/
  • изграждане на сайта на карта, регистрация на сайт в Гугъл webmaster акаунт
  • настройка на адресите на отделните страница - т.нар. приятелски адреси в статус бара
  • регистрация на сайта в Google analytics и поставяне на гугъл проследяващ код в сайта
  • валидация на кода XHTML и CSS стила за оформяне на дизайна
Обобщено вътрешната СЕО оптимизация е почти задължителна за един нов сайт. При съществуването на стотици /да не кажа хиляди/ сайтове във Вашия бранш да получите добра класация в Google е почти невъзможно без такава вътрешна оптимизация. Цената на вътрешната оптимизация зависи от броя страници и най-вече дали сайта е изработен при нас. Приблизителна сума за вътрешна СЕО оптимизация /сайт до 30 страници/ варира между 250-350 лв.
Сайтове изработени при нас, могат да се възползват от 50% намаление.

Външна СЕО оптимизация  Външна СЕО оптимизация

Нарича се още off-page оптимизация. Т.е. работа "отвън на сайта". Външната СЕО птимизация не касае кода, конструкцията и съдържанието на самия уеб сайт. Външната SEO оптимизация се налага при сайтове, които са в силно конкурентна ниша - пр. сайтове за имоти, онлайн магазини и т.н.
Ние не предлагаме този род услуга, тъй като тя изисква много време и ежедневна работа по сайта. Цената на тази услуга е доста висока, по мое мнение доста често резултатите са съмнителни и краткотрайни.
В какво се състои техниката по външната СЕО оптимизация? Обобщено външната SEO оптимизация е набиране на линкове /връзки/ с висок PR към Вашия сайт. Обяснено простичко в сайтове с висок PR се поставя линк към вашия сайт. Или това е изграждане на линкове от популярни сайтове към Вашия уеб сайт.
Както вече написах по-горе това е трудоемък процес. Google не обича драстичните промени в един сайт, няма да толерира и бързото набиране на външни връзки към един сайт. Поради тази причина се налага занимаващите се с външна оптимизация фирми, да извършват бавно и поетапно линкване към Вашия сайт.
Външната СЕО оптимизация за разлика от вътрешната не  се извършва еднократно. Тя е процес, който трае известно време. За да има дълготраен ефект ще ви предложат вариант на месечен абонамент. С други думи вие закупувате линкове сочещи към вас и с месечния  си абонамент поддържате този линк. Когато спрете да плащате месечен абонамент за външна оптимизация, на място на вашия сайт ще се поставят линкове към други сайтове, така вие бавно и сигурно ще заемете пак ниски позиции в Гугъл класацията.
Съвета ми - използвайте външна СЕО оптимизация пестеливо и само ако е наложително /силноконкурентни сайтове/.