Продайте вашия бизнес, купете разработен бизнес, намерете бизнес съдружие, обменете бизнес идеи. Започнете франчайз бизнес. ПРАВЕН КАТАЛОГ,seo оптимизация,СПРАВКИ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР,ТЪРГОВСКО ПРАВО,Юридически услуги.Обяви,Оферти.Продава Купува бизнес,Покупко-Продажба на Фирми,Транспорт,Логистика,Строителни услуги,

понеделник, 27 юни 2016 г.

ПРОДАЖБА НА ФИРМА

ПРОДАЖБА НА ФИРМА


С оглед на забързаното ежедневие и реорганизацията на вече регистрирани фирми предлагаме съдействие за продажба на фирма възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени, без излишна загуба на време и пари.
Тази услуга включва пълен набор от регистрационни дейности извършени от нашите експерти, с минимално участие от ваша страна.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми-ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции със Финансови , Юридически и други Проблеми.
Прехвърляне ня акции, дружествени дялове и търговски предприятия
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения ,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Какво включва услугата Продажба на фирма
  • Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
  • Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
  • Изваждане на удостоверение за актуално състояние
  • И всичко това с едно посещение в офиса ни
- Срок – 4 работни дни
500 лв

/вкл. Държавна такса,
Нотариус,

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОДАЖБАТА НА ФИРМА?

  • Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на промени във фирмата, които са настъпили след регистрация на Е/ООД в Търговския регистър. На вписване подлежи всяко изменение във вече вписаните обстоятелства.
  • Продажбата на фирма от един собственик на друг се извършва свободно, при спазването на изискванията за прехвърляне на нов собственик.
  • Прехвърлянето на фирма се извършва чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариално заверени подписи.

Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари
Гарантирано качество, без притеснение от отказ
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

Investconsult Group ltd.  Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288

За повече информация относно услугите които предлагаме - моля посетете блога ни https://topbg1.blogspot.bg

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.