Продайте вашия бизнес, купете разработен бизнес, намерете бизнес съдружие, обменете бизнес идеи. Започнете франчайз бизнес. ПРАВЕН КАТАЛОГ,seo оптимизация,СПРАВКИ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР,ТЪРГОВСКО ПРАВО,Юридически услуги.Обяви,Оферти.Продава Купува бизнес,Покупко-Продажба на Фирми,Транспорт,Логистика,Строителни услуги,

понеделник, 18 януари 2016 г.

Изкупуване-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове-гр.Варна

Изкупуване-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със задължения,Данъчни и юридически проблеми........!!!

Продажба-Изкупуване ЕООД ООД-дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Освобождаваме Ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност.

Моля, не се колебайте да потърсите нашата правна помощ, консултация или сътрудничество на посочените координати.

Investconsult Group ltd.

Офис ВАРНА 9000-Кантората е разположена в близост до Окръжен съд - Варна и е лесна за достъп.      Телефон за контакти:0886072288

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Покупко-Продажба на Бизнес-Българския бизнес портал-http://topbg1.blogspot.bg