Продайте вашия бизнес, купете разработен бизнес, намерете бизнес съдружие, обменете бизнес идеи. Започнете франчайз бизнес. ПРАВЕН КАТАЛОГ,seo оптимизация,СПРАВКИ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР,ТЪРГОВСКО ПРАВО,Юридически услуги.Обяви,Оферти.Продава Купува бизнес,Покупко-Продажба на Фирми,Транспорт,Логистика,Строителни услуги,

петък, 29 януари 2016 г.

Покупко-Продажба на Бизнес

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване Прехвърляне на Фирми,АД ЕАД акции,ЕООД ООД дружествени дялове,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.

Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

Investconsult Group ltd.

Централен Офис  гр.Варна 9000 България бул.Владислав Варненчик №55

Работно време:понеделник до неделя: 09:00 - 19:00

Офиси - гр. ПЛОВДИВ  гр. СОФИЯ  гр. Стара Загора  гр. БУРГАС гр.Хасково  гр. Благоевград-Сътрудничим си с кантори и в много други градове на страната.
http://kpd.dir.bg
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.