Продайте вашия бизнес, купете разработен бизнес, намерете бизнес съдружие, обменете бизнес идеи. Започнете франчайз бизнес. ПРАВЕН КАТАЛОГ,seo оптимизация,СПРАВКИ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР,ТЪРГОВСКО ПРАВО,Юридически услуги.Обяви,Оферти.Продава Купува бизнес,Покупко-Продажба на Фирми,Транспорт,Логистика,Строителни услуги,

събота, 23 април 2016 г.

Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи

Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи - ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ.

Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.

След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

Investconsult Group ltd.

Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

<a
 href="www.google.com/" 
target="_blank"><img alt="Free Link Exchange" 
src="http://easylinkexchange.weebly.com/uploads/3/3/3/5/3335301/2163287.gif"
 width="100" border="0" height="15"></a><a 
href="http://caseclosedepisode.blogspot.com/" 
target="_blank"><img alt="Easy Link Exchange" 
src="http://easylinkexchange.weebly.com/uploads/3/3/3/5/3335301/2163287.gif"
 width="102" border="0" height="15"></a><a 
href="http://www.google.com/" 
target="_blank"><img alt="Easy Link Exchange" 
src="http://fastlinkexchange.weebly.com/uploads/3/3/3/5/3335301/8708339.gif"
 width="102" border="0" height="15"></a><a 
href="http://www.google.com/" 
target="_blank"><img alt="Easy Link Exchange" 
src="http://newlinkexchange.weebly.com/uploads/3/3/3/5/3335312/8989703.gif"
 width="102" border="0" height="15"></a>

<meta name="google-site-verification" content="JJ_d7zkTFQq5aYOIusFXLOwlM6j4Cv-HU5EDK8sXn28" />